Ako sa objednať

Ako sa objednať

Vyšetrujeme len objednaných pacientov, prípadne pacientov odoslaných na vyšetrenie lekárom v ten istý deň pre náhlu zmenu stavu alebo novovzniknuté vážne obtiaže, označených na výmennom lístku od obvodného lekára ako STATIM! Pacientov objednávame na vyšetrenie každých 30 minút – termíny vyšetrení sú orientačné, snažíme sa ich dodržiavať, negarantujeme však, že budú termíny dodržané. K posunutiu termínu môže dôjsť z rôznych dôvodov   – vyšetrenie nespolupracujúceho dieťaťa, pacienta odoslaného na vyšetrenie STATIM, vyšetrenie novorodenca či iného ťažšieho pacienta. Poradie pacientov určuje lekár, alebo sestra.

Pacienti sa objednávajú na vyšetrenie telefonicky na č. 033/5502517, resp. 033/5953470, prípadne osobne v ambulancii.

Podľa zákona č.577/2007 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sa neuhrádzajú vyšetrenia, prehliadky a ďalšie výkony urobené v osobnom záujme fyzických osôb alebo v záujme právnických osôb, ktoré nemajú liečebný účel.

Cenník platených výkonov:

EKG vyšetrenie7,00 €
ECHO vyšetrenie35,00 €
24-hodinový EKG Holter monitoring20,00 €
24-hodinový TK Holter monitoring14,00 €
Bicyklová ergometria17,00 €
Kompletné vyšetrenie pre športové účely /objektívne kardiologické vyšetrenie, EKG, ECHO, bicyklová ergometria/45,00 €
Kardiologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť /objektívne kardiologické vyšetrenie, EKG, ECHO/35,00 €