Služby

Služby

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní, preto vyšetrenia doporučené všeobecným lekárom pre deti a dorast, prípadne iným odborným lekárom, alebo kontrolné vyšetrenia,  sú hradené zo zdravotného poistenia.

Zdravotná poisťovňa nehradí vyšetrenia pre účely športu, zamestnania, profesionálnej armády, alebo vyšetrenia nedoporučené lekárom /vyšetrenia na žiadosť pacienta/.

Na prvé vyšetrenie, resp. skoršie ako doporučené kontrolné vyšetrenie je potrebný výmenný lístok.

Na vyšetrovanie pacientov máme k dispozícii najnovšie prístrojové vybavenie. Prístroje sú pravidelne certifikované. Personál ambulancie sa pravidelne zúčastňuje odborných podujatí a kontinuálneho vzdelávania.

Poskytované vyšetrenia:

  • Klinické kardiologické vyšetrenie
  • 12-zvodové EKG
  • Ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev
  • Bicyklová ergometria / záťažový test/ – u pacientov s výškou viac ako 150cm
  • 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi /TK-holter/
  • 24-hodinové monitorovanie EKG /EKG holter/
  • event monitor EKG
  • Kardiologické vyšetrenie pre účely športu /kardiologické vyšetrenie, pokojové ekg, záťažový test/ – za poplatok 45 eur

Nadštandardné vyšetrenia:

  • Vyšetrenia prednostné alebo objednanie na presný čas za poplatok 9 eur
  • Vyšetrenia mimo ordinačných hodín po dohovore za poplatok